web analytics

Yeni Yönetmelikte Sürekli İndirim Aldatmacasına Son Verilecek

gümrük

29/1/2015 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 6585 sayılı Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun kapsamında Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın hazırladığı, alışveriş merkezlerine ilişkin hususları düzenleyen “Alışveriş Merkezleri Hakkında Yönetmelik Taslağı” 11.9.2015 itibarıyla tüm tarafların görüşüne açıldı.
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı resmi internet sitesinden yayınlanarak kamuoyunun görüşüne açılan ve ilgili kurum ve kuruluşlardan gelecek görüşlerle son şekli verilecek olan taslakla, alışveriş merkezlerinin nitelikleri ile açılış, faaliyet ve denetimlerine ilişkin usul ve esasların düzenlenmesi amaçlanıyor.
Tüketicilerin daha fazla korunmasına yönelik hükümler içeren yönetmelik taslağı, alışveriş merkezlerine ilişkin ilke ve kurallar ile alışveriş merkezi yönetiminin, yetkili idarelerin ve diğer ilgili kurum ve kuruluşların alışveriş merkezlerine ilişkin görev ve sorumluluklarını kapsıyor.

İndirimli Satışlara Standart Geliyor

Tüketicileri yanıltmaya dönük sürekli indirimli satışlara ilişkin bilgi kirliliği ortadan kaldırılarak, alışveriş merkezlerinin indirimli satış türünü gösteren ya da çağrıştıran ibareleri kullanabilmeleri kurala bağlanacak. İçindeki perakende işletmelerin tamamı bu satış türünde faaliyet göstermeyen alışveriş merkezlerinin bu ibareleri kullanmaları engellenecek. Alışveriş merkezi içindeki perakende işletmelerin söz konusu ibareleri kullanabilmeleri ise her bir perakende işletmenin satışa sunduğu malların en az yüzde yetmişinin sürekli indirimli satışa konu mal niteliğinde olması şartına bağlı olacak. Bu hükümler sayesinde aslında sürekli indirimli satış yapmayan perakende işletmelerin sebep olduğu bilgi kirliliği ortadan kaldırılacak.

Alışveriş Merkezlerinin Nitelikleri Ortaya Konulacak

Taslakta alışveriş merkezi olarak adlandırılabilecek perakende işletmelerin belirlenmesi hedefleniyor. Böylece, 6585 sayılı Kanun ile mevzuatımızda ilk defa kendine yer bulan alışveriş merkezlerinin özellikle çarşı, han, pasaj gibi içinde perakende işletmelerin bulunduğu yapılardan ayırt edilmesi sağlanacak.

Her Alışveriş Merkezinde Sosyal Donatı Bulunacak

Alışveriş merkezlerinde, tüketicilerin konforunun artırılması amacıyla sosyal ve kültürel etkinlik alanı, acil tıbbi müdahale ünitesi, ibadet yeri, bebek bakım odası, çocuk oyun alanı, tuvalet ve dinlenme alanları oluşturulması zorunluluğu getiriliyor. Ayrıca ortak kullanım alanlarına ilişkin giderlerin alışveriş merkezlerindeki perakende işletmelerce hakkaniyet çerçevesinde üstlenilmesini sağlamak üzere, giderlerin perakende işletmelerin kiraladıkları alanların büyüklüğüne göre belirlenmesi şartı getiriliyor. Belirli dönemlerde tekrarlanmayan ve hesaplamaları açıkça gösterilmeyen giderlerin kiracılardan talep edilmesinin engellemesi planlanıyor.

Esnaf Ve Sanatkârlar İle Geleneksel Mesleklere Yer Ayrılacak

Esnaf ve sanatkâr işletmecileri ile geleneksel, kültürel veya sanatsal değeri olan kaybolmaya yüz tutmuş meslekleri icra edenlere alışveriş merkezlerinde belirli oranlarda yer ayrılması mümkün olacak. Ayrılan yerlerin duyurulmasına, kira bedellerinin tespit edilmesine ve başvurunun ne şekilde yapılacağına ilişkin usuller ortaya konulacak. Böylece hem esnaf ve sanatkâr işletmecilerinin alışveriş merkezlerinde faaliyet gösterebilmeleri noktasındaki fırsat eşitsizliğinin ortadan kaldırılması hem de ticari hayattan silinmekte olan bazı mesleklerin yeniden ticari hayata kazandırılması sağlanacak.

Ruhsatlandırmayı Büyükşehir Belediyeleri Yapacak

Alışveriş merkezlerinin büyükşehirlerde, ekonomik, sosyal, demografik, çevresel vb. unsurlar açısından şehrin tamamını etkileyecek büyüklükte yatırımlar olduğundan hareketle büyükşehirlerde alışveriş merkezlerine yapı ruhsatı, yapı kullanma izin belgesi ile işyeri açma ve çalışma ruhsatının büyükşehir belediyeleri tarafından verilmesi sağlanacak. Ruhsatlandırma süreçleriyle ilgili yenileme ve değişiklik işlemleri de yine büyükşehir belediyelerinin yetkisine verilecek. Ayrıca alışveriş merkezlerine ilişkin ruhsatlandırma süreçlerinde, henüz inşaat aşamasına geçilmeden üst meslek kuruluşlarının görüşünün alınması şartı getirilerek perakende sektörünün aktörlerinin bu sürece katkı vermesi sağlanacak.

6585 sayılı Kanunun ikincil mevzuatının oluşturulmasına yönelik çalışmalar çerçevesinde hazırlanan taslak, taraflardan gelecek görüşler doğrultusunda nihai şekli verilerek yayımlanmak üzere Başbakanlık’a gönderilecek.

Responses are currently closed, but you can trackback from your own site.

Comments are closed.