web analytics

Herkese Eşit Mesafede Bir Yönetim İçin

açılış
Kıymetli Meslektaşlarım; 11-12 Mayıs 2019 tarihlerinde yapılacak olan Afyonkarahisar Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odamızın seçimli 23. Olağan Genel Kurulunda Oda yönetimine talip olduğumuzu daha önce sizlere duyurmuştuk. 

 
13 Yıllık Tecrübeyle
2006 yılından bu yana çeşitli Sivil Toplum Kuruluşlarında aktif olarak görev almış, yönetim kurulu üyeliği, yönetim kurulu başkan yardımcılığı ve denetleme kurul üyelikleri yaptım ve yapmaya da devam etmekteyim. 13 yıldır sivil toplum kuruluşlarında almış olduğum görevlerde edindiğim tecrübe ve birikimi, şeffaf yönetim ve Kurumsallık anlayışı ile yönetsel tükenmişliğe dur demek için elimizi taşın altına koymamız gerektiğine inanarak adaylığımızı açıkladık. 
 
Vekaleten Değil, ASALETEN Yönetim İçin
Vekaleten değil asaleten yönetilen bir oda için yola çıkmış bulunmaktayız. Sırtımızı kimseye dayamadan, arkamıza sadece meslektaşlarımızı alarak yola çıktık. 2013 yılından bu yana serbest olarak mesleki faaliyetime devam etmekte, dolayısı ile bizzat işin başında olan ve mesleki sorunlarımızı çok iyi bilen birisiyim. 
 
Kurumsallıktan ödün vermeden, demokratik, eşit, tarafsız, bağımsız, mesleki etik ilkelerinden ayrılmadan, meslekte barışı sağlayarak, insan haklarına saygılı ve şeffaf bir şekilde yönetilecek bir oda için ekibimizle birlikte çalışacağız. Meslek Siyasetinde ve ülke siyasetinde gençlerin üst kademelerde daha fazla yer almasını sağlayacağız. Söylemlerimizle değil, eylemlerimizle gözler önüne sereceğiz. Tamamen şeffaf olması gereken Odamızın mali tablolarını ve faaliyet raporlarını şeffaf bir yönetim anlayışıyla meslektaşlarımızla her yıl paylaşacağız. 
 
Huzur Hakkı Talep Etmiyoruz
Oda kurullarında alacağımız görevler nedeniyle huzur hakkı ücreti talep etmeyeceğiz. Oda yöneticiliği meslek haline getirmekten kurtaracak ve rant kapısı olmasının önüne geçmiş olacağız. Odamızın gelirlerini harcarken herkesin hakkını gözeteceğiz. 
 
2016 yılındaki kuruluşundan bu yana yer aldığım ve Denetleme Kurulu üyesi bulunduğum Mali Müşavir İşveren Sendikası’nda yapmış olduğumuz mesleki mücadelemize oda yönetimi olarak devam edeceğiz ve destek vereceğiz. Verimsiz seminer ve toplantılar yerine etkili eğitimleri ücretsiz olarak meslektaşlarımıza sunacağız. Yapacağımız çalışmalar ve organizasyonlar ile odamızın itibarını yeniden yukarılara taşıyacağız. 
 
Yoğun iş temposu içerisinde kendisine ve ailesine zaman ayıramayan meslektaşlarımızı sosyal ve kültürel etkinlikler ile bir araya getirecek, moral ve motivasyonlarını yükselteceğiz. Odamız bünyesinde kuracağımız sosyal ve kültürel faaliyetler komisyonu ile spor müsabakaları, konserler ve tiyatro etkinlikleri düzenleyeceğiz. Üzerimize yüklenen angaryalar ile kendisine ve ailesine zaman ayıramayan meslektaşlarımızı bu angaryalardan kurtarmak için hem odamız bünyesinde hem de Türkiye Büyük Millet Meclisi nezdinde çalışmalar yapacağız. 
 
Kamu Kurumlarında “SMMM Çalışma Ofisleri”
Vergi daireleri, SGK müdürlükleri ve Sicil müdürlüklerinde meslektaşlarımıza yer tahsisi için çalışmalar yapacak ve kamu kurumlarında “SMMM Çalışma Ofisleri” kuracağız.  İl dışı seminer ve eğitimlere sadece odanın ilgili kurulları değil, sırayla tüm üyelerimizin katılımını sağlanacağız.
 
Bağımlı Çalışanlar İçin “Bağımlı Çalışanlar Taban Ücret Tarifesi”
Bağımlı çalışan meslektaşlarımız için, “Bağımlı Çalışanlar Taban Ücret Tarifesi” yayınlayacak ve uygulamasının denetimini yapacağız. 
 
Odamızın hukuk servisini üyelerimize karşı değil, üyelerimizin haklarını savunacak şekilde dizayn edeceğiz. Meslek mensuplarının şikayet edilmesi durumunda mükellefi değil öncelikle meslek mensubunun yasal hak ve menfaatlerini gözeteceğiz. Danıştay’ın durdurma kararı olmasına rağmen alınmaya devam edilen nispi aidatların tahsiline derhal son vereceğiz. 
 
Kırtasiye Giderlerimizi Düşüreceğiz
Mali Müşavirlik ofislerinin en büyük gider kalemi olan kırtasiye masraflarını asgari düzeyde tutmak için odamızın iktisadi işletmesi aracılığıyla meslektaşlarımıza uygun fiyatlı kırtasiye malzemesi temin edecek ve dolayısıyla maliyetlerimizi aşağıya çekmiş olacağız. 
 
Oda Meclisi İle Odayı Birlikte Yöneteceğiz
Tüm meslek mensuplarımızın katılımını sağlayacağımız Oda Meclisini kuracak, hem meslektaşlarımızın birbirlerini tanımasını sağlayacak, hem de tüm üyelerimizin aktif olarak oda yönetimine katılımını sağlayacağız. Böylelikle meslektaşlarımız arasında birlik ve beraberliği sağlayacak, mesleki sorunlarımızla ilgili topyekun mücadele etmiş olacağız. Ben odaklı değil, biz odaklı bir yönetim anlayışımızı ortaya koymuş olacağız. 
 
Üstatlar Kurulu ile meslekteki üstatlarımızı bir araya getirecek, yapacağımız çay sohbet programları ile genç meslektaşlarımızla buluşturup onların engin tecrübe ve bilgilerinden istifade etmiş olacağız. Böylelikle kuşaklar arası çatışmanın önüne geçeceğiz. 
 
Oda ile meslektaşlarımızı barıştıracak ve hep birlikte el ele vererek başarılı ve diğer odalara model olacak bir yönetim anlayışı ile geliyoruz. Tüm meslektaşlarımızı 11-12 Mayıs 2019 tarihlerinde değişimi başlatmak için Genel Kurulumuza bekliyoruz. 
 
• Bizimle şeffaflık gelecek, bizimle demokrasi gelecek değişim başlıyor.
• Aktif ve Dinamik Bir Oda İçin
• Vekaleten değil, Asaleten Yönetilen bir oda için…
• Bugüne kadar yapılmayan mevzuat eğitimlerini yapmak için… 
• Meslek mensuplarına karşı değil, meslektaşlarımızın haklarını savunacak bir hukuk birimi oluşturmak için…
• Ezber Bozmak Bir Sesle Başlar. Mesleğine Sahip Çık. Ezberlerini Boz. Sen Ezberlerini Bozdukça Değişim Başlayacaktır.
• Siyaset mesleği değil meslek siyaseti için, kimsenin arka bahçesi olmadan, mesleki mücadele için…
Mesleki Barış,
Meslek Onuru,
Mesleki Haklar İçin Çıktık Yola,
Arkamızda Kim Var Demeden.
Responses are currently closed, but you can trackback from your own site.

Comments are closed.