web analytics

Gelir Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

resmi-gazete-gozluk

Asgari ücret .1300 liranın altına düşmeyecek. 6753 Sayılı kanun ile Gelir Vergisi Kanununda yapılan değişiklik ile 2016 yılı Ekim, Kasım ve Aralık aylarında .1300 liranın altına düşen asgari ücret, aradaki farkın asgari geçim indirimine ilave edilmesiyle tekrar 1.300 liraya tamamlanacak. 

 

6753 Sayılı Kanun Gelir Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

28 Ekim 2016 Tarihli Resmi Gazete -Sayı: 29871 -Kanun No: 6753 -Kabul Tarihi: 26 Ekim 2016

MADDE 1- 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununa aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 86- 2016 yılı Ekim, Kasım ve Aralık aylarına ilişkin net ücretleri bu Kanunun 103 üncü maddesinde yazılı tarife nedeniyle 32 nci maddedeki esaslara göre sadece kendisi için asgari geçim indirimi hesaplanan asgari ücretlilere 2016 yılı Ocak ayına ilişkin ödenen net ücretin altında kalanlara, bu tutar ile 2016 yılı Ekim, Kasım ve Aralık aylarına ilişkin olarak aylık hesaplanan net ücreti arasındaki fark tutar, ücretlinin asgari geçim indirimine ayrıca ilave edilir. Bu fıkrada geçen net ücret, yasal kesintiler sonrası ücret tutarına asgari geçim indiriminin ilavesi sonucu oluşan ücreti ifade eder.

Bu Kanunun bu maddeye aykırı olan hükümleri 2016 yılı Ekim, Kasım ve Aralık ayları için uygulanmaz.

Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar ile mahsup şeklini ve dönemini belirlemeye Maliye Bakanlığı yetkilidir.”

MADDE 2- Bu Kanun 1/10/2016 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 27/10/2016

Responses are currently closed, but you can trackback from your own site.

Comments are closed.