web analytics

İşyeri Bildirgeleri Artık e-Sigortada

SGK_1024x768

İşyeri bildirgeleri bilindiği üzere pilot bölge seçilen Ankara’da elektronik ortamda kuruma gönderilmekteydi. Söz konusu uygulamanın alt yapı çalışmaları tamamlandığı için, Türkiye genelinde işyeri bildirgeleri artık e-Sigorta kanalıyla kuruma elektronik ortamda gönderilecek ve istenilen belgeler ile birlikte 7 gün içerisinde sosyal güvenlik merkezlerine müracaat edilecek.

T.C.
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI
Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü
İŞYERİ BİLDİRGESİNİN E-SİGORTA KANALIYLA GÖNDERİLMESİNE İLİŞKİN DUYURU
Bilindiği üzere, işveren işlemlerinin kolaylaştırılması ve işlemlerin elektronik ortama
taşınması amacıyla halen kağıt ortamında ilgili sosyal güvenlik merkezine verilmekte olan işyeri
bildirgeleri pilot bölge seçilen Ankara ilinde (isteğe bağlı olarak), e-Sigorta kanalıyla internet
üzerinden alınabilmekte olup söz konusu uygulamanın Türkiye genelinde işlem yapan tüm SG İl
Müdürlükleri/SGM. leri için elektronik ortamda alınabilmesine imkan sağlayan program çalışmaları
tamamlanmıştır.
Bahse konu uygulama vasıtasıyla ilk defa sigortalı çalıştırmaya başlayan işverenlerimizce
halen Kurumumuza kağıt ortamında verilen işyeri bildirgeleri bundan böyle (isteğe bağlı olarak)
Türkiye genelinde elektronik ortamda gönderilebilecektir.
İşyeri bildirgelerinin Kurumumuza e-Sigorta kanalıyla gönderilebilmesi için öncelikle
bildirgeyi düzenleyecek kişiye ilişkin T.C. kimlik no, nüfusa kayıtlı olduğu il, cilt no ve doğum yılı
bilgilerinin sisteme girilmesi gerekmektedir.
Bildirgeyi düzenleyecek olan kişiye ilişkin bilgilerin sisteme girilmesinin ardından, işverenin tüzel kişilik koduna bakılarak,
-Gerçek kişi,
-Kamu tüzel kişisi,
-Özel hukuk tüzel kişisi,
-Adi ortaklık,
-Apartman yöneticiliği
olarak beş farklı şekilde işyeri bildirgesi düzenlenebilecektir.
İşyeri bildirgelerinin düzenlenmesi sırasında, gerçek kişi işverenlerin T.C. kimlik
numarasının, tüzel kişi işverenlerin ise vergi kimlik numarasının sisteme girilmesi zorunludur.
İşyeri bildirgelerinin elektronik ortamda düzenlenmesinin ardından işyeri bildirgesi ilgili
sosyal güvenlik merkezine elektronik ortamda intikal ettirilecek olmakla birlikte, tescil edilecek
işyeri için Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinin 29. maddesinde belirtilen belgelerle birlikte 7
gün içinde ilgili sosyal güvenlik merkezine müracaat edilmesi gerekmektedir.
İşyeri bildirgelerinin Kurumumuza e-Sigorta kanalıyla gönderilmesinin ardından,
Yönetmelikte yer alan belgelerle birlikte ilgili sosyal güvenlik merkezine başvuruda bulunulması
halinde, ilgili sosyal güvenlik merkezince gerekli kontroller yapıldıktan sonra işyeri tescil işlemleri
gerçekleştirilecektir.
Bahse konu uygulamaya http://www.sgk.gov.tr/wps/portal/tr/e_sgk/diger_uygulamalar/
linkinde yer alan “İşyeri Bildirgesi (4-a lı Sigortalı Çalıştırılanlar Yönünden)” seçeneğinden
erişilmesi mümkün bulunmaktadır.
İşverenlerimize önemle duyurulur.

Responses are currently closed, but you can trackback from your own site.

Comments are closed.