web analytics

Yüklenilen KDV listesine ‘Yüklenim Türü’ sütunu eklenmiştir

malitatil

KDV İADESİ TALEBİ GİRİŞ EKRANLARINDA YER ALAN YÜKLENİLEN KDV LİSTESİ FORMATINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİK HAKKINDAKİ DUYURU

 

KDV Genel Uygulama Tebliği gereğince KDV iade taleplerinde internet vergi dairesinden gönderilmekte olan yüklenilen KDV listesine “Yüklenim Türü” sütunu eklenmiştir.

Mükellefler internet vergi dairesinden yüklenilen KDV listesi gönderirken 2014/08 KDV dönemi itibariyle ilgili sütunu da doldurmaları gerekmektedir.

Ayrıca, yine 2014/08 KDV dönemi itibariyle, mükelleflerin yüklenilen KDV listesine Genel Giderler ve ATİK’lere ait belgeler için tek satırda toplu olarak yapabildikleri giriş uygulamasına son verilmiş olup,

doğrudan yüklenimlerde olduğu gibi Genel Giderler ve ATİK’lere (Amortismana tabi iktisadi kıymetlere) ait belgeleri de girerken belge detayı yazılarak listeye giriş yapmaları gerekmektedir.

Konuya ilişkin açıklamaların yer aldığı “KDV İade Talebi Listelerinin İnternetten Gönderilmesi” kılavuzu güncellenmiştir.

Responses are currently closed, but you can trackback from your own site.

Comments are closed.