web analytics

2015 MALİ TATİL KAPSAMINDA UZAYAN SÜRELER

70128d0730b3592ce651f85be4c979a4_1298729195

Son günü mali tatile rastlayan bazı süreler, mali tatilin son gününü izleyen tarihten itibaren yedi gün uzamış sayılmaktadır.

Mali tatilin sona erdiği günü izleyen yedi gün içinde biten kanuni ve idari süreler, tatilin son gününü izleyen tarihten itibaren yedinci günün mesai saati bitiminde sona ermektedir.

Buna göre, Haziran ayına ait muhtasar ve KDV beyannamelerinin27 Temmuz akşamına kadar verilmesi gerekmektedir.

 

5604 sayılı Kanunun 1 inci maddesinin (8) numaralı fıkrasında, “Beyana dayanan ve beyanname verme süresi malî tatil nedeniyle uzamış olan vergilerde ödeme süresi (aynı ay içerisinde kalmak kaydıyla), uzayan beyanname verme süresinin son gününden itibaren üçüncü günün mesai saati bitimine kadar uzamış sayılır.” hükmüne yer verilmiştir.

Tebliğin “Diğer hususlar” başlıklı (10) numaralı bölümünde belirtilenler hariç olmak üzere, verilme süresinin son günü mali tatil süresine veya mali tatilin son gününü izleyen yedi güne rastlayan vergilere ilişkin beyannamelerin verilme süresi 2015 yılı için 27 temmuza, bu beyannamelere göre tahakkuk eden vergilerin ödeme süresi de 30 temmuza uzamış sayılacaktır.

 

Sosyal Güvenlik İle İlgili İşlemler Yönünden Mali Tatil

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına tanınan yetki çerçevesinde 30.06.2007 tarih ve 26568 Sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan “5604 Sayılı Mali Tatil İhdas Edilmesi Hakkında Kanun’un 2’nci Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Tebliğde” mali tatil uygulamasına yönelik düzenlemeler yer almıştır.

Buna göre, son günü mali tatile rastlayan aşağıdaki iş ve işlemlerdeki idari ve kanuni süreler, mali tatilin son gününü izleyen tarihten itibaren yedi gün daha uzamış kabul edilir;
· İşyeri bildirgesi yönünden,
· Sigortalı işe giriş bildirgesi yönünden,
· Aylık prim ve hizmet belgesi yönünden,
· İdari para cezasına itiraz ve ödeme yönünden,
· Prim ödemesi yönünden,
· Resen hesaplanan prim borcuna itiraz yönünden,
· Asgari işçilik uygulamasından kaynaklanan borcun kabulüne dair taahhütname verilmesi
yönünden,
· Asgari İşçilik Tespit Komisyonunca belirlenen orana itiraz yönünden,
· Prim borçlarının ertelenmesi talebi yönünden,
· Tespit edilen işkolu kodu ile iş kazası ve meslek hastalıkları prim oranına itiraz
yönünden.

Responses are currently closed, but you can trackback from your own site.

Comments are closed.