web analytics

2016 Yılında Uygulanacak Asgari Ücret

tl8

31.12.2015 tarihinde Asgari Ücret Tespit Komisyonu Kararı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi. 2016 yılında uygulanacak asgari ücret belli oldu. 2016 yılı yeni asgari ücret brüt 1.647 TL, net 1.300,99 TL olarak belirlendi. Çalışma Bakanı Süleyman Soylu tarafından yapılan açıklamaya göre 01.01.2016 – 31.12.2016 tarihleri arasındaki asgari ücret brüt 1.647 TL, net 1.300,99 TL olarak belirlendiği ifade edilmiştir. Ocak ayı içerisinde yapılacak yasal düzenleme ile asgari ücret artışından dolayı işverenlerin yükünün %40’ı (110,00 TL) devlet tarafından karşılanacak.

2016 yılı Asgari Geçim İndirimi tutarları belirlendi. Asgari ücretin açıklanmasıyla birlikte hesaplanan AGİ tutarında da Asgari Ücrette olduğu gibi ciddi bir artış yaşandı.

ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ 2016 HESAPLANMASINA İLİŞKİN TABLO(2016 yılı içerisinde uygulanacak rakamlar aşağıdadır)
ÜCRETLİNİN MEDENİDURUMU AYLIK TUTAR
– BEKAR ……………………………………………… 123,53 TL
– EVLİ EŞİ ÇALIŞMAYAN …………………….. 148,23 TL
– EVLİ EŞİ ÇALIŞMAYAN 1 ÇOCUKLU ….. 166,67 TL
– EVLİ EŞİ ÇALIŞMAYAN 2 ÇOCUKLU …. 185,29 TL
– EVLİ EŞİ ÇALIŞMAYAN 3 ÇOCUKLU …. 197,64 TL
– EVLİ EŞİ ÇALIŞAN ……………………………. 123,53 TL
– EVLİ EŞİ ÇALIŞAN 1 ÇOCUKLU …………. 142,05 TL
– EVLİ EŞİ ÇALIŞAN 2 ÇOCUKLU …………. 160,58 TL
– EVLİ EŞİ ÇALIŞAN 3 ÇOCUKLU …………. 172,94 TL
– EVLİ EŞİ ÇALIŞAN 4 ÇOCUKLU …………. 185,29 TL

ASGARİ ÜCRETİN NET HESABI VE İŞVERENE MALİYETİ

Çalışma Genel Müdürlüğü / Sendika Üyeliği ve İstatistik Daire Başkanlığı Tarafından Hazırlanmıştır.

01.01.2016 – 30.12.2016

ASGARİ ÜCRETİN NETİNİN HESABI (TL/AY)

ASGARİ ÜCRET 1.647,00
SGK PRİMİ % 14 230,58
İŞSİZLİK SİG. FONU % 1 16,47
GELİR VERGİSİ %15 (*) 86,46
ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ 123,53
DAMGA VERGİSİ % 07,59 12,50
KESİNTİLER TOPLAMI 346,01
NET ASGARİ ÜCRET(**) 1.300,99

İŞVERENE MALİYETİ (TL/AY)

ASGARİ ÜCRET 1.647,00
SGK PRİMİ % 15.5 ( İşveren Payı ) (***) 255,29
İŞVEREN İŞSİZLİK SİGORTA FONU % 2 32,94
İŞVERENE TOPLAM MALİYET (****) 1.935,23

 

KAPICILAR İÇİN ASGARİ ÜCRETİN HESABI VE İŞVERENE MALİYETİ (TL/AY)

(Not : Kapıcılar, 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun 23. maddesi gereğince Gelir Vergisinden, 488 sayılı Damga Vergisi Kanununun (2) Sayılı Tablonun lV. bölümünün (34) numaralı fıkrası gereğince Damga Vergisinden muaf tutulmaktadır.)

NET ASGARİ ÜCRETİN HESABI

ASGARİ ÜCRET 1.647,00
SGK PRİMİ % 14 230,58
İŞSİZLİK SİG. FONU % 1 16,47
KESİNTİLER TOPLAMI 247,05
NET ASGARİ ÜCRET 1.399,95

İŞVERENE MALİYETİ

ASGARİ ÜCRET 1.647,00
SGK İŞVEREN PRİMİ % 15.5 (***) 255,29
İŞSİZLİK SİG. FONU % 2 32,94
İŞVERENE TOPLAM MALİYET (****) 1.935,23

Not1 : 5083 Sayılı Kanunun 2. maddesi uyarınca; Türk Lirası değerlerin yeni Türk Lirasına dönüşüm işlemlerinin ve Yeni Türk Lirası cinsinden yapılan işlemlerin sonuçlarında ve ödeme aşamalarında yarım Kuruş ve üzerindeki değerler bir Yeni Kuruşa tamamlanır; yarım Yeni Kuruşun altındaki değerler dikkate alınmamıştır.

Not2 : 16 yaşını doldurmamış işçiler içinde aynı hesaplamalar yapılmıştır.

(*) Gelir Vergisi Hesaplamasında; 193 Sayılı G. V. Kanununun 32 maddesi uyarınca işçinin, bekar ve çocuksuz olduğu ve sadece kendisi dikkate alınarak, Asgari Geçim İndirimi uygulanmıştır.

(**) Net ele geçen asgari ücrete (123,53) TL asgari geçim indirimi ilave edilmiştir.

(***) 5510 sayılı Kanunun 81. maddesinin (ı) bendine göre, bentde belirtilen şartları sağlayan işverenlere, SGK primi işveren payında 5 puanlık indirim öngörüldüğünden hesaplamalar buna göre yapılmıştır. Gerekli şartları sağlamayan işverenler için, SGK primi işveren payı %20,5’dir. 6385 sayılı kanunun 9. maddesiyle yapılan düzenleme ile 01.09.2013 tarihinde itibaren geçerli olmak üzere 5510 sayılı kanunun 81.maddesi “Kısa vadeli sigorta kolları prim oranı, sigortalının prime esas kazancının %2’sidir.

(****) İşverene toplam maliyetin 110,10 TL’si yapılacak düzenleme sonucundaki yararlanma şartlarına göre Hazine tarafından karşılanacaktır.

Responses are currently closed, but you can trackback from your own site.

Comments are closed.