web analytics

4447 Sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun Geçici 15 İnci Maddesinde Yer Alan Sigorta Primi Desteğine İlişkin Duyuru

SGK_1024x768

24/12/2016 tarihli, 29928 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 20/12/2016 tarihli, 2016/9643 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 4447 sayılı Kanunun geçici 15 inci maddesinin uygulama süresi 31/12/2017 tarihine kadar uzatılmıştır.

Sosyal Güvenlik Kurumundan yapılan yazılı açıklama:

4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun geçici 15 inci maddesinde yer alan sigorta primi desteğine ilişkin uygulamanın usul ve esasları 5/1/2016 tarihli ve 2016/1 sayılı Genelgede açıklanmıştır.

 

Anılan Genelgenin 8.5 nolu bölümünde 4447 sayılı Kanunun geçici 15 inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen tarihi birer yıl süreyle ve en çok 31/12/2018 tarihine kadar erteleme yetkisinin Bakanlar Kuruluna verildiği, bu sürenin uzatılması halinde ayrıca açıklama yapılacağı belirtilmiştir.

 

4447 sayılı Kanunun geçici 15 inci maddesinin sekizinci fıkrasında yer alan “Bakanlar Kurulu, birinci fıkrada belirtilen tarihi birer yıl süreyle ve en çok 31/12/2018’e kadar ertelemeye yetkilidir.”  hükmünün Bakanlar Kuruluna verdiği yetkiye istinaden,  24/12/2016 tarihli, 29928 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 20/12/2016 tarihli, 2016/9643 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 4447 sayılı Kanunun geçici 15 inci maddesinin uygulama süresi 31/12/2017 tarihine kadar uzatılmıştır.

 

Bu bağlamda, 4447 sayılı Kanunun geçici 15 inci maddesinde yer alan prim desteğinden, anılan maddede öngörülen şartlara haiz olup 31/12/2017  tarihine kadar başlatılan işbaşı eğitim programını tamamlayan sigortalılar yönünden yararlanılması mümkün bulunmaktadır.

 

İşverenlerimize önemle duyurulur.

Responses are currently closed, but you can trackback from your own site.

Comments are closed.