web analytics

‘Sat-Geri Kirala’ Formülü

f7f66845289929cf540055c5d379113a_1285921952

Finansal kiralama, bir yatırım malının mülkiyetinin leasing şirketinde kalarak belirlenen kiralar karşılığında kullanım hakkının kiracıya verilmesidir. Sözleşmede belirtilen süre sonunda mülkiyetinin kiracıya geçmesini sağladığı için de aynı zamanda bir finansman yöntemidir.

İşte bu yöntem dönem dönem çeşitli vergi avantajları ile daha cazip hale getirilebiliyor. Anımsanırsa geçmişte, finansal kiralama işlemlerinde KDV avantajı söz konusu idi. Ancak, bu avantajın kısmen kaldırılması ile finansal kiralama yöntemi de kısmen cazibesini kaybetti.


2012 yılının sonunda yürürlüğe giren 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu ile daha önce varlık kiralama şirketleri için getirilen “Sat-Geri Kirala” yöntemi finansal kiralama şirketleri tarafından da uygulanabilir hale getirildi.
Eski Finansal Kiralama Kanunu’na göre, finansal kiralama şirketleri üçüncü kişilerden temin ettiği malların kullanım haklarını kiracıya bırakabilmekteydi. Yeni kanun ise bizzat kiracıdan alınan malların kullanım haklarının kiracıya bırakılabileceğini söylüyor. Yani yeni kanun “Sat-Geri Kirala” uygulamasına izin veriyor.
2 Ağustos tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan 6495 sayılı kanun ile de finansal kiralama şirketleri tarafından taşınmazlar için yapılacak “Sat-Geri Kirala” işlemlerine vergi avantajları getirildi. Katma değer vergisi ve kurumlar vergisi istisnaları söz konusu.
Kanunla, finansal kiralamaya konu taşınmazların, finansal kiralama şirketlerine satılması işlemi, bu taşınmazların finansal kiralama şirketinden kiralanması işlemi ve kira süresi sonunda finansal kiralama şirketi tarafından kiracıya satılması işlemlerinde katma değer vergisi uygulanmayacak.
Bu istisnanın uygulanabilmesinin tek şartı ise kiralamaya konu taşınmazın mülkiyetinin sözleşme süresi sonunda kiracıya devredilecek olması. Eğer bu devir öngörülmemiş ise istisna uygulanması mümkün olmayacak. Yani işletmeler kendi varlıklarını önce satacaklar, daha sonra kiralayarak kullanmaya devam edecekler. Böylece vergisiz finansman yaratmış olacaklar.
Gelelim kurumlar vergisi istisnasına… Bilindiği üzere, kurumların 2 yıldan fazla süre ile aktiflerinde kayıtlı olan taşınmaz satışından elde ettikleri kazançların yüzde 75’i kurumlar vergisinden istisna. Bu istisna uygulamasının 2 yıl içinde peşin tahsil, 5 yıl pasifte fon hesabında tutma gibi birçok şartı bulunuyor. Bu şartların tamamından arındırılmış olarak “Sat-Geri Kirala”işlemlerine de kurumlar vergisi istisnası getiriliyor. Hatta istisna satış kazancının yüzde 75’ine değil, tamamına uygulanıyor.
Finansal kiralama şirketlerine geri kiralanmak amacıyla yapılacak taşınmaz satışları ile sözleşme süresi sonunda finansal kiralama şirketi tarafından taşınmazın kiracıya satılmasından oluşacak kazancın tamamı kurumlar vergisinden istisna ediliyor.
Bu cazip yöntem çok kullanılacağa benziyor. İşletmeler bu yöntemle sahip oldukları taşınmazları bir finansman kaynağı olarak kullanabilirler. Hem de vergi ödemeden…

Yahya ARIKAN

Kaynak: http://www.cumhuriyet.com.tr/?hn=443618&kn=63&ka=4&kb=5&kc=63

 

Responses are currently closed, but you can trackback from your own site.

Comments are closed.