web analytics

Archive for the ‘Staj’ Category

TÜRMOB’DAN YMM VE SMMM SINAVLARINA İLİŞKİN DUYURU

malitatil

Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliğinden:

SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARINA İLİŞKİN DUYURU

5786 sayılı Yasa ile değişik 3568 sayılı Yasa ve 19 Ağustos 2014 tarih ve 29093 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Yeminli Mali Müşavirlik ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” ile değişen 16 Ocak 2005 tarih ve 25702 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmış “Yeminli Mali Müşavirlik ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Sınav Yönetmeliği” hükümlerine göre, düzenlenen Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Sınavları, aşağıda belirtilen tarihlerde Ankara, İstanbul, İzmir illerinde yapılacaktır. Read more »

SMMM Staja Giriş Sınavına Yabancı Dil Eklendi

malitatil

SMMM Sınavlarına eklenen Sermaye Piyasası Mevzuatından sonra şimdi de SMMM Staja Başlama Sınav konularına Yabancı Dil de eklenmiştir.

SMMM STAJA GİRİŞ SINAVINA 2016 YILINDAN İTİBAREN YABANCI DİL (İngilizce-Almanca-Fransızca) EKLENİYOR.

Read more »

Sınav Yönetmeliğinde Önemli Değişiklik

resmi-gazete-gozluk

SMMM adayları artık sınavlarda Sermaye Piyasası Mevzuatından da sorumlu olacak…
Tekrar sınav hakkı ise 3 yılda 3 kez olarak arttırıldı…
19.08.2014 tarihli ve 29093 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan yönetmelik ile YMM ve SMMM Sınav Yönetmeliğinde değişiklikler yapıldı.

Read more »

Ankara Odasından staja ve sınavlara ilişkin açıklama

malitatil

Ankara Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası’nın, Staj ve sınavlara ilişkin usul ve esaslar hakkındaki uygulama yönergesi hakkındaki görüşleri aşağıda yer almaktadır.

Read more »