web analytics

ARACILIK SORUMLULUK SÖZLEŞMESİ DEĞİŞİKLİĞİ

malitatil

Vergi Usul Kanunu’nun 405 no.lu Tebliğ gereği yapılmakta olan Aracılık/Aracılık Sorumluluk Sözleşmeleri Maliye Bakanlığı tarafından yeniden dizayn edilmiştir. Bu nedenle 2014 yılı için sözleşmelerin en geç Ocak ayı sonuna kadar yeniden verilmesi gerekmektedir.

Esasen Aracılık/Aracılık Sorumluluk Sözleşmeleri bir defa yapıldığında değişiklik olmadığı sürece geçerli olan sözleşmelerdir. Ancak; mükellef bilgilerinde veya sözleşmenin içeriğinde ya da formatında bir değişiklik olması halinde sözleşmenin yenilenmesi gerekir.
Aracılık/Aracılık Sorumluluk Sözleşmeleri sisteme girilerek süresi sona eren sözleşmeler seçeneğinden sözleşme sonlandırılacak, bu mükellefle yeniden sözleşme yapılması için evet butonu tuşlandığında, önceki kayıtlı olan bilgileriniz silinmemiş olacağından sadece sözleşme numarası, sözleşme tarihi ve defterin cinsi gibi bilgiler girilerek yeni aracılık/aracılık sorumluluk sözleşmesi yenilenecektir.

Responses are currently closed, but you can trackback from your own site.

Comments are closed.