web analytics

Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumundan

resmi-gazete-gozluk

Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkilerin Satışına ve Sunumuna İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’in15’inci maddesi çerçevesinde, 2016 yılında geçerli olacak satış belgesi bedelleri ile nargilelik tütün mamulü sunum uygunluk belgesi bedelinin aşağıdaki şekilde belirlenmesine,

9 Aralık 2015 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29557
KURUL KARARI
Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumundan:

TÜTÜN MAMULLERİ VE ALKOLLÜ İÇKİLERİN SATIŞINA VE SUNUMUNA

İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİĞİN

14 ÜNCÜ VE 15 İNCİ MADDELERİNİN UYGULANMASI

İLE İLGİLİ TÜTÜN VE ALKOL

PİYASASI DÜZENLEME

KURULU KARARI

Karar Tarihi   : 25/11/2015

Karar No         : 10104

Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurulu;

A- Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkilerin Satışına ve Sunumuna İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’in15’inci maddesi çerçevesinde, 2016 yılında geçerli olacak satış belgesi bedelleri ile nargilelik tütün mamulü sunum uygunluk belgesi bedelinin aşağıdaki şekilde belirlenmesine,

1- Tütün Mamulü, Alkollü içki ve Etil Alkol /Metanol Toptan Satış Belgeleri         3.850 TL

2- Tütün Mamulü, Alkollü İçki ve Etil Alkol Perakende Satış Belgeleri

İl merkezlerinde ve Büyükşehir belediyesine dahil ilçelerde                                        255 TL

İlçe merkezlerinde                                                                                                       175 TL

Diğer mahallerde(Belde, köy gibi)                                                                                60 TL

3- Açık İçki Satış Belgeleri

İl merkezlerinde ve Büyükşehir belediyesine dahil ilçelerde                                     1.045 TL

İlçe merkezlerinde ve diğer mahallerde (Belde, köy gibi)                                           405 TL

4- Nargilelik Tütün Mamulü Sunum Uygunluk Belgesi

İl merkezlerinde ve Büyükşehir belediyesine dahil ilçelerde                                     2.550 TL

İlçe merkezlerinde ve diğer mahallerde                                                                     2.320 TL

B- Satıcıların, bu bedelleri en geç 31/03/2016 Perşembe günü akşamına kadar Kurum sicil numaralarını beyan etmek suretiyle Kurumumuz hesabına yatırarak belge sürelerinin uzatılması talebinde bulunmalarını,

C- Belirtilen süre içinde satış belgesi süre uzatım işlem bedellerini yatırmayan satıcıların belgelerinin Nisan ayı sonunda geçerliliğini yitireceğini, süre uzatım işleminin sona ermesini müteakip ürün satın alamayacaklarını ve belgelerinin geçerlilik süresi içerisinde ellerinde bulunan ürünleri tasfiye etmeye mecbur olduklarını,

31/03/2016 Perşembe günü akşamına kadar süre uzatım işlemi yaptırmayan satıcıların faaliyete devam etmek istemeleri durumunda, yeniden belge almaları gerektiğini,

D- İlk defa satış belgesi talebinde bulunacaklardan da aynı bedellerin tahsil edilmesini ve bu Kararın Resmî Gazete’de yayımlanmasını,

Oy birliği ile kabul etmiştir.

Responses are currently closed, but you can trackback from your own site.

Comments are closed.