web analytics

VUK GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 426)’NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SIRA NO: 473)

images1

2014 yılı satışları veya gayrisafi iş hasılat 150 Bin TL’den az olan mükellefler için Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihazları Kullanma Mecburiyeti 01/01/2017 tarihinden 01/01/2018 tarihine uzatılmıştır.

5 Ağustos 2016 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29792
TEBLİĞ
Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan:

VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 426)’NDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SIRA NO: 473)

15/6/2013 tarihli ve 28678 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 426)’nin 4 üncü bölümünün (c) bendinde yer alan “1/1/2017” ibareleri “1/1/2018” olarak değiştirilmiştir.

Tebliğ olunur.

Responses are currently closed, but you can trackback from your own site.

Comments are closed.