web analytics

MALİ TATİL İÇİN BİR AY ÖTELEME İSTİYORUZ

malitatil
MALİ TATİL BASIN AÇIKLAMASI

15.03.2007 Tarihinde kabul edilen, 5604 sayılı Mali Tatil yasası  28/03/2007 tarih ve 26476 sayılı Resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.

Bu yasa ile  amaçlanan;   hareketli  iş yükü altında yorulan Muhasebeci –Mali Müşavir meslek mensuplarının 20 günde  olsa mevzuattan ve yoğun iş yükünde uzak bir tatil geçirmeleridir.

Bu yıl mali tatil 01 Temmuz 2011  Cuma günü  başlayıp, 20 Temmuz Çarşamba günü akşamı sona erecektir.

Mali tatil’e rastlayan yükümlülükler tatil süresinde ötelenecektir. Bu süreçte  yapılaması gereken iş ve işlemler, tatil bitimini takip eden 7 iş gününde yapılaması ve bitirilmesi  gerekecektir. Yani beyana dayalı tarhiyata, kanuni  süresinde verilmesi gereken, Sürekli ve süreksiz beyannameler (Muhtasar, Katma Değer, Damga Vergileri VS ) normal süresinde değil, 27 Temmuz 2011 akşamına kadar verilmesi gerekecektir.

İkmalen ve re’sen veya idarece yapılan tarhiyatlarda, vadesi mali tatile rastlayan vergi, resim ve harçlar ile vergi cezaları ödeme süreleri de mali tatil nedeniyle uzamış olacaktır.

Aynı şekilde; Vergi ve kesilen cezalara karşı talep edilecek uzlaşma ve ceza indirim taleplerine ilişkin  süreler de mali tatil süresinde çalışmayacak, eğer tebliğ edilmiş ve son günü mali tatile rastlayan ihbarnamelerin indirim isteme si de 27/07/2011 tarihine kadar uzamış olacaktır.

Hal böyle olunca; mali tatilin hiçbir önemi ve dinlendirici  özelliği  kalmamaktadır. 20 günde yapılması gereken   Muhasebe işlemleri 7 gün içinde yapılaması  gerektiğinde Meslek mensupları daha da fazla çalışması demektir. Daha Fazla Çalışma ise meslektaşı daha fazla strese sokmaktır.

Malatya Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası olarak, konuyla ilgili önerimiz, Temmuz ayında verilmesi gereken her türlü Beyanname ve bildirimler ile  Vergi Daireleri ile Sosyal Güvenlik İl Müdürlüklerindeki iş ve işlemlerin bir ay ötelenerek, Ağustos ayında, kanuni süresinde temmuz ayı ile birlikte verilmesidir. Mali tatil o zaman önem kazanacak ve Meslek mensupları nezdinde gönül rahatlığı ile yapılan bir tatil olacaktır.

Her şeye rağmen, mali tatil Muhasebeci Mali Müşavirler adına kazanılmış bir haktır. Bu hakkın meslek mensupları tarafından en iyi ve faydalı bir şekilde kullanmasıdır.

Meslek mensuplarımızın mali tatil sürecini verimli bir şekilde kullanmalarını dilerim.

Bahattin ÜLGER

Malatya SMMMO Başkanı
Responses are currently closed, but you can trackback from your own site.

Comments are closed.