web analytics

6552 Sayılı Kanunun 74. Maddesi Gereği “Kayıtlarda Yer Aldığı Halde İşletmede Mevcut Olmayan Kasa Mevcudu Ve Ortaklardan Alacakların Beyanı Hakkında” İlgili Açıklama

e-beyanname

6552 SAYILI KANUNUN 74. MADDESİ GEREĞİ “KAYITLARDA YER ALDIĞI HALDE İŞLETMEDE MEVCUT OLMAYAN KASA MEVCUDU VE ORTAKLARDAN ALACAKLARIN BEYANI HAKKINDA “VERİLECEK OLAN BEYANNAME İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR

 

Adsiz

 1. Bu beyanname Kurumlar vergisi mükellefleri tarafından faal oldukları Vergi Dairesi Müdürlüğüne verilecektir.

Örnek: Mükellef 2013 yılı Kurumlar Vergisi Beyannamesini Ankara Kızılbey Vergi Dairesine vermiş olduğunu kabul edelim. 2014 yılı içerisinde;  Adres değişikliği nedeniyle başka Vergi Dairesi Müdürlüğüne nakil olmuş ise,  nakil olduğu Vergi Dairesine bu beyannameyi verecektir.

 

 1. 2013 yılına ait Özel Döneme ait veya Sabit Döneme ait Kurumlar Vergisi Beyannamesini vermiş olması gerekmektedir.

 

 1. 2013 Dönemine ait verilen ilk Kurumlar Vergisi Beyannamesindeki (TEK DÜZEN HESAP PLANINDAKİ KASA) miktar göz önüne alınacaktır.(Düzeltme Beyannameleri dikkate alınmayacaktır. Programda bu konuda kontrol mevcuttur.)

 

 1. 2013 yılında faal olmasına rağmen 2014 yılında Devir veya Birleşme (Aktif ve Pasifi ile bir şirketle Birleşilmesiveya Devir edilmesi) durumunda Devir alan veya Birleşilen şirket adına beyanname verilecektir.

 

 1. Mükellef 2013 dönemine ait hiç Kurumlar Vergisi Beyannamesi vermemiş ise bu beyannameyi veremez. Öncelikle 2013 Dönemine ait beyannameyi verdikten sonra bu beyannameyi verebilir.

 

 

6552 SAYILI KANUNUN 74. MADDESİ GEREĞİ “KAYITLARDA YER ALDIĞI HALDE İŞLETMEDE MEVCUT OLMAYAN KASA MEVCUDU VE ORTAKLARDAN ALACAKLARIN BEYANI“NEDENİYLE VERİLECEK OLAN KURUM GECICI BEYANNAMELERİ HAKKINDA AÇIKLAMALAR

 

 1. Bu beyannameyi verebilmek için; 6552 Sayılı Kanun kapsamında STOK6552 beyannamesinin verilmiş olması gerekmektedir. Ayrıca 2014 yılına ait Kurum Geçici Vergi Beyannamelerinin 1. ve 2. dönemlerine ilişkin beyannamelerin de verilmiş olması gerekir.

 

 1. 6552 sayılı Kanun kapsamında STOK6552 beyannamesi verilmesi nedeniyle 2014 yılı 1.veya 2. dönem Kurum Geçici Beyannamesi verilmesi gerekiyorsa ÖZEL ONAY ile bu beyanname verilecek. ÖZEL ONAY’ın seçilmesi durumunda DZT, KSS ve STK kutularının işaretlenmesi gerekir. Başka kutuların işaretlemesine gerek yoktur. Bu durumda verilen döneme ait KurumGeçici Beyannamesi için Pişmanlık Cezası veya Vergi Ziyanı Cezası kesilmeyecektir.

 

 

 1. Diğer dönemler veya yıllar için STK seçeneği işaretlenemez. İşaretlenmesi durumunda mükellef uyarılarak beyannameyi onaylamasına müsaade edilmez.

 

 1. 6552 sayılı Kanun kapsamında STOK6552 beyannamesi verilmesine rağmenÖZEL ONAY ile       2014 yılı 1.veya 2. dönem Kurum Geçici Beyannamesi verilmesi sırasında  STK kutucuğu işaretlenmez ise mükellef mesajla uyarılır. Uyarıya rağmen mükellef beyannameyi onaylarsa verilen döneme ait Kurum Geçici Beyannamesi için Pişmanlık Cezası veya Vergi Ziyanı Cezası kesilir.

 

 1. 6552 sayılı Kanun kapsamında STOK6552 beyannamesi verilmeden 2014 yılı 1.veya 2. Dönem Kurum Geçici Beyannamelerinde normal düzeltme yapılacak ise STK kutucuğu işaretlenemez. İşaret konulması durumunda Mükellef mesaj ile uyarılarak beyannamesi alınır. Ancak Pişmanlık veya Vergi Ziyanı Cezası kesilir.

 

 1. Düzeltme beyannamesi verilebilir. Damga vergisine tabiidir.
Responses are currently closed, but you can trackback from your own site.

Comments are closed.