web analytics

2017 Yılı Asgari Ücret ve 2017 Asgari Geçim İndirimi

csgb_58

Asgari Ücret Komisyonunun yaptığı  son  toplantıda 2017 Asgari Ücret tutarı belirlendi.
2017  Asgari Ücret :  Brüt asgari ücret 1.777 lira 50 kuruş, neti 1404 lira…

ASGARİ ÜCRETİN NET HESABI VE İŞVERENE MALİYETİ
Çalışma Genel Müdürlüğü / Sendika Üyeliği ve İstatistik Daire Başkanlığı tarafından hazırlanmıştır.

01.01.2017 – 31.12.2017

ASGARİ ÜCRETİN NETİNİN HESABI (TL/AY)

ASGARİ ÜCRET 1.777,50
SGK PRİMİ % 14 248,85
İŞSİZLİK SİG. FONU % 1 17,78
GELİR VERGİSİ %15 (*) 93,32
ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ 133,31
DAMGA VERGİSİ % 0,759 13,49
KESİNTİLER TOPLAMI 373,44
NET ASGARİ ÜCRET (**) 1.404,06

İŞVERENE MALİYETİ (TL/AY)

ASGARİ ÜCRET 1.777,50
SGK PRİMİ % 15.5 ( İşveren Payı ) (***) 275,51
İŞVEREN İŞSİZLİK SİGORTA FONU % 2 35,55
İŞVERENE TOPLAM MALİYET 2.088,56

 

KAPICILAR İÇİN ASGARİ ÜCRETİN HESABI VE İŞVERENE MALİYETİ (TL/AY)

(Not : Kapıcılar, 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun 23. maddesi gereğince Gelir Vergisinden, 488 sayılı Damga Vergisi Kanununun (2) Sayılı Tablonun lV. bölümünün (34) numaralı fıkrası gereğince Damga Vergisinden muaf tutulmaktadır.)

NET ASGARİ ÜCRETİN HESABI

ASGARİ ÜCRET 1.777,50
SGK PRİMİ % 14 248,85
İŞSİZLİK SİG. FONU % 1 17,78
KESİNTİLER TOPLAMI 266,63
NET ASGARİ ÜCRET 1.510,87

İŞVERENE MALİYETİ

ASGARİ ÜCRET 1.777,50
SGK İŞVEREN PRİMİ % 15.5 (***) 275,51
İŞSİZLİK SİG. FONU % 2 35,55
İŞVERENE TOPLAM MALİYET 2.088,56

Not 1 : 5083 Sayılı Kanunun 2. maddesi uyarınca; Türk Lirası değerlerin yeni Türk Lirasına dönüşüm işlemlerinin ve Yeni Türk Lirası cinsinden yapılan işlemlerin sonuçlarında ve ödeme aşamalarında yarım Kuruş ve üzerindeki değerler bir Yeni Kuruşa tamamlanır; yarım Yeni Kuruşun altındaki değerler dikkate alınmamıştır.

Not 2 : 16 yaşını doldurmamış işçiler içinde aynı hesaplamalar yapılmıştır.

(*) Gelir Vergisi Hesaplamasında; 193 Sayılı G. V. Kanununun 32 maddesi uyarınca işçinin, bekar ve çocuksuz olduğu ve sadece kendisi dikkate alınarak, Asgari Geçim İndirimi uygulanmıştır.

(**) Net ele geçen asgari ücrete (123,53 TL) asgari geçim indirimi ilave edilmiştir.

(***) 5510 sayılı Kanunun 81. maddesinin (ı) bendine göre, bentde belirtilen şartları sağlayan işverenlere, SGK primi işveren payında 5 puanlık indirim öngörüldüğünden hesaplamalar buna göre yapılmıştır. Gerekli şartları sağlamayan işverenler için, SGK primi işveren payı %20,5’dir. 6385 sayılı kanunun 9. maddesiyle yapılan düzenleme ile 01.09.2013 tarihinde itibaren geçerli olmak üzere 5510 sayılı kanunun 81.maddesi “Kısa vadeli sigorta kolları prim oranı, sigortalının prime esas kazancının % 2’sidir.

AGİ DAHİL NET ASGARİ ÜCRET

TUTAR

AGİ Dahil NET Asgari Ücret
(Bekar)

1.404,06 TL

AGİ Dahil NET Asgari Ücret
(Evli eşi çalışmayan)

1.430,73 TL

AGİ Dahil NET Asgari Ücret
(Evli eşi çalışmayan 1 çocuklu)

1.450,72 TL

AGİ Dahil NET Asgari Ücret
(Evli eşi çalışmayan 2 çocuklu)

1.470,72 TL

AGİ Dahil NET Asgari Ücret
(Evli eşi çalışmayan 3 çocuklu)

1.484,05 TL

AGİ Dahil NET Asgari Ücret
(Evli eşi çalışan)

1.404,06 TL

AGİ Dahil NET Asgari Ücret
(Evli eşi çalışan 1 çocuklu)

1.424,06 TL

AGİ Dahil NET Asgari Ücret
(Evli eşi çalışan 2 çocuklu)

1.444,06 TL

AGİ Dahil NET Asgari Ücret
(Evli eşi çalışan 3 çocuklu)

1.457,39 TL

2017 Asgari Geçim İndirimi (AGİ) Tutarları

ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ 2017 HESAPLANMASINA İLİŞKİN TABLO

(2017 yılı içerisinde uygulanacak rakamlar )

ÜCRETLİNİN MEDENİ DURUMU

AYLIK TUTAR

Bekar

133,31 TL

Evli eşi çalışmayan

159,98 TL

Evli eşi çalışmayan 1 çocuklu

179,97

Evli eşi çalışmayan 2 çocuklu

199,97

Evli eşi çalışmayan 3 çocuklu

213,30

Evli eşi çalışan

133,31

Evli eşi çalışan 1 çocuklu

153,31

Evli eşi çalışan 2 çocuklu

173,31

Evli eşi çalışan 3 çocuklu

186,64

Responses are currently closed, but you can trackback from your own site.

Comments are closed.