web analytics

BAĞKURLULAR İÇİN PİRİME ESAS GÜNLÜK KAZANÇ BEYAN TUTARI

BAĞKURLULAR İÇİN PİRİME ESAS GÜNLÜK KAZANÇ BEYAN TUTARI e-Devlet sitesi üzerinden yapılabilecek.

21 Ağustos 2013 ÇARŞAMBA
Resmî Gazete
Sayı : 28742

YÖNETMELİK

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından:

SOSYAL SİGORTA İŞLEMLERİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğin 98 inci maddesinin;

a) Birinci fıkrasının (a) bendine “e-Devlet üzerinden yapılan prime esas günlük kazanç beyanları, Kuruma verilmiş beyan olarak kabul edilir.” cümlesi eklenmiştir.

SOSYAL SİGORTALAR İŞLEMLER YÖNETMELİĞİ DEĞİŞMEDEN ÖNCEKİ 98. MADDE

MADDE 98 – (1) Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamındaki sigortalıların prime esas kazançları aynı Kanunun 80 inci maddesinin ikinci fıkrasında öngörüldüğü şekilde belirlenir.
a) Aylık prime esas kazanç, Kanunun 82 nci maddesine göre belirlenen prime esas günlük kazanç alt sınırı ile üst sınırı arasında kalmak şartıyla, sigortalı tarafından beyan edilecek günlük kazancın otuz katıdır. Sigortalının prime esas kazancıyla ilgili beyanı, beyanın yapıldığı tarihteki aydan başlanılarak dikkate alınır ve yapılmış olan bu beyan değiştirilmediği sürece sonraki aylar için de yapılmış sayılır. Yapılan beyana istinaden üst üste oniki aydan fazla prim ödemesinde bulunulmaması hâlinde, bu oniki aylık sürenin sonundan itibaren beyanın geçerliliği ortadan kalkar. Beyanda bulunmayan, beyanının geçerliliği ortadan kalkan veya beyanları Kanunun 82 nci maddesine göre belirlenen prime esas günlük kazanç alt sınırının otuz katının altında kalan sigortalının aylık prime esas kazancı, prime esas günlük kazanç alt sınırının otuz katıdır.

Kaynak : http://www.bagkurborcsorgula.com/

Responses are currently closed, but you can trackback from your own site.

Comments are closed.