web analytics

Posts Tagged ‘SSK’

SGK alacaklarının 6736 sayılı Kanun uyarınca yapılandırılması hakkında SGK Genelgesi 2016-18

SGK_1024x768

6736 Sayılı Kanun Uyarınca SGK Kurum Alacaklarının Yapılandırılması Hakkında 2016-18 Sayılı Genelge Kurumun Mevzuat/Kamu Mevzuat Sistemi/Kurum Genelgeleri içerisinde yayınlanmıştır. Read more »

6736 SAYILI BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA İLİŞKİN KANUN

resmi-gazete-gozluk

6736 SAYILI BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA İLİŞKİN KANUN  Read more »

E-BİLDİRGE KONTROL DUYURUSU

SGK_1024x768

06111 KANUN NUMARASINDAN DÜZENLENEN AYLIK PRİM VE HİZMET BELGESİNDE KAYITLI SİGORTALILARIN 4447 SAYILI KANUNUN GEÇİCİ 10 UNCU MADDESİ UYARINCA E-BİLDİRGE EKRANINDAN KONTROLÜNE İLİŞKİN DUYURU Read more »

SGK Aylık Prim ve Hizmet Belgelerinin Verilme Süresinin Uzatılmasına İlişkin Duyuru

SGK_1024x768
Bilindiği üzere, 5510 sayılı Kanunun 86 ncı maddesinin birinci fıkrasında işverenlerin aylık prim ve hizmet belgelerini Kurumca belirlenecek günün sonuna kadar Kurumumuza vermekle yükümlü oldukları öngörülmüş, İşveren Uygulama Tebliğinde ise özel sektör işverenlerinde düzenlenecek aylık prim ve hizmet belgelerinin ilişkin olduğu ayı izleyen ayın 23’üne kadar verecekleri açıklanmıştır.

Read more »

Ev Hizmetlerinde Sigortalı Çalıştırılması Hakkında Tebliğ Yayınlandı

evhizmetleri

Bu Tebliğin amacı, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun ek 9 uncu maddesine göre ev hizmetlerinde ay içinde 10 günden az ve 10 gün ve daha fazla sigortalı çalıştıran gerçek kişiler hakkında çalıştıran, işveren ve sigortalılara yönelik yükümlülüklerin uygulama esaslarını düzenlemektir. Read more »