web analytics

Posts Tagged ‘sgk’

SGK’dan İlave 6 Puanlık İndirim Açıklaması

SGK_1024x768

2013/30 ve 2016/8 sayılı Genelgelerde belirtilen şartları sağlamaları kaydıyla 31/12/2017 tarihine kadar 5510 sayılı Kanunun 81 inci maddesinin ikinci fıkrası uyarınca ilave altı puanlık indirimden yararlanması mümkün bulunmaktadır. Read more »

SGK’dan İşe Giriş ve İşten Ayrılış Bildirgeleri Hakkında Duyuru

SGK_1024x768

İşverenler işyerinde hizmet akdine tabi çalıştırmaya başladıkları sigortalıların bildirimlerini işe giriş bildirgesiyle, hizmet kayıtlarını aylık prim ve hizmet belgesiyle, hizmet akdi sona eren sigortalıların işten ayrılışlarını işten ayrılış bildirgesi ile e-sigorta ve e-bildirge uygulamaları üzerinden Kurumumuza göndermektedirler. Read more »

SGK alacaklarının 6736 sayılı Kanun uyarınca yapılandırılması hakkında SGK Genelgesi 2016-18

SGK_1024x768

6736 Sayılı Kanun Uyarınca SGK Kurum Alacaklarının Yapılandırılması Hakkında 2016-18 Sayılı Genelge Kurumun Mevzuat/Kamu Mevzuat Sistemi/Kurum Genelgeleri içerisinde yayınlanmıştır. Read more »

6736 SAYILI BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA İLİŞKİN KANUN

resmi-gazete-gozluk

6736 SAYILI BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA İLİŞKİN KANUN  Read more »

E-BİLDİRGE KONTROL DUYURUSU

SGK_1024x768

06111 KANUN NUMARASINDAN DÜZENLENEN AYLIK PRİM VE HİZMET BELGESİNDE KAYITLI SİGORTALILARIN 4447 SAYILI KANUNUN GEÇİCİ 10 UNCU MADDESİ UYARINCA E-BİLDİRGE EKRANINDAN KONTROLÜNE İLİŞKİN DUYURU Read more »