web analytics

Posts Tagged ‘avm’

ALIŞVERİŞ MERKEZLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK

avm

Bu Yönetmelik, alışveriş merkezlerine ilişkin ilke ve kurallar ile alışveriş merkezi maliki ile yönetiminin, yetkili idarelerin ve diğer ilgili kurum ve kuruluşların alışveriş merkezlerine ilişkin görev ve sorumluluklarını kapsar. Read more »

Alışveriş Merkezleri Hakkında Yönetmelik Taslağı

avm
Bu Yönetmeliğin amacı, alışveriş merkezlerinin nitelikleri ile açılış, faaliyet ve denetimlerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.
Bu Yönetmelik, alışveriş merkezlerine ilişkin ilke ve kurallar ile alışveriş merkezi yönetiminin, yetkili idarelerin ve diğer ilgili kurum ve kuruluşların alışveriş merkezlerine ilişkin görev ve sorumluluklarını kapsar.

Read more »

Yeni Yönetmelikte Sürekli İndirim Aldatmacasına Son Verilecek

gümrük

29/1/2015 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 6585 sayılı Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun kapsamında Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın hazırladığı, alışveriş merkezlerine ilişkin hususları düzenleyen “Alışveriş Merkezleri Hakkında Yönetmelik Taslağı” 11.9.2015 itibarıyla tüm tarafların görüşüne açıldı. Read more »