web analytics

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

 

MALİ TATİL İÇİN BİR AY ÖTELEME İSTİYORUZ

malitatil
MALİ TATİL BASIN AÇIKLAMASI

15.03.2007 Tarihinde kabul edilen, 5604 sayılı Mali Tatil yasası  28/03/2007 tarih ve 26476 sayılı Resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.

Bu yasa ile  amaçlanan;   hareketli  iş yükü altında yorulan Muhasebeci –Mali Müşavir meslek mensuplarının 20 günde  olsa mevzuattan ve yoğun iş yükünde uzak bir tatil geçirmeleridir.

Bu yıl mali tatil 01 Temmuz 2011  Cuma günü  başlayıp, 20 Temmuz Çarşamba günü akşamı sona erecektir. Devamı »

ANA SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ 01.07.2014’E UZATILDI

15-03-2013-11-57-15-11032100

29 Haziran 2013 CUMARTESİ        Resmî Gazete          Sayı : 28692

TEBLİĞ

Gümrük ve Ticaret Bakanlığından:

ANONİM VE LİMİTED ŞİRKETLERİN SÖZLEŞMELERİNİN

TÜRK TİCARET KANUNUNA UYUMLU HALE

GETİRİLME SÜRESİNİN UZATILMASINA

İLİŞKİN TEBLİĞ

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğ, 14/1/2011 tarihli ve 6103 sayılı Türk Ticaret Kanununun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanunun 22 nci maddesinin üçüncü fıkrasına dayanılarak hazırlanmıştır.

MADDE 2 – (1) 6103 sayılı Türk Ticaret Kanununun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanunun 22 nci maddesi gereğince anonim şirketlerin esas sözleşmelerini ve limited şirketlerin şirket sözleşmelerini, 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununa uyumlu hale getirmeleri için öngörülen süre 1/7/2014 tarihine kadar uzatılmıştır.

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür.

http://www.resmigazete.gov.tr/2013/06/20130629-5.htm

SEYYAR ETF-POS 01.10.2013’E ERTELENDİ!

images1
29 Haziran 2013  CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 28692

TEBLİĞ

Maliye Bakanlığından:

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği

(Sıra No: 427)

15/6/2013 tarihli ve 28678 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 426 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinin 4 numaralı bölümünün (a) ve (b) bentleri ile 6 numaralı bölümünün ikinci paragrafında yer alan 1/7/2013 tarihleri 1/10/2013 olarak değiştirilmiştir.

Tebliğ olunur.