web analytics

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

 

Defter-Beyan Sisteminde Süre Uzatımı – 02 Nisan 2018

gib

23/02/2018 tarihli ve VUK-100 / 2018-4 sayılı Vergi Usul Kanunu Sirküleri ile; 26 Şubat 2018 tarihi sonuna kadar serbest meslek erbabı (işletme ya da bilanço esasına göre de defter tutanlar dâhil) tarafından Defter-Beyan Sistemine yapılması gereken Ocak ayı kayıtlarına ilişkin süre 2 Nisan 2018 tarihi sonuna kadar uzatılmış ve söz konusu dönem için verilmesi gereken beyannamelerin, mevcut e-Beyanname uygulaması üzerinden, Beyanname Düzenleme Programı aracılığıyla da verilebilmesi hakkında açıklamalar yapılmıştır.

Devamı »

İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmelik

arac

2.El araç ticareti, Ticaret İl Müdürlüğü’nden yetki almış ve vergi mükellefiyeti olan, lise mezunu, mesleki yeterlilik belgesi sahibi, adli sicili temiz kişilerce yapılacak.

Aracını satmak üzere galeriye teslim edenler, galerici ile tüm bilgileri içeren taşıt teslim belgesi imzalanacak.

Satışa sunulan araçların tanıtım kartlarında bulunması gereken bilgiler yönetmelikle detaylı şekilde tanımlandı.

Ekspertiz raporları TSE standartlarına uygun şekilde hizmet yeterlilik belgesi sahibi firmalarca düzenlenebilecek ve rapordaki bilgilerin doğruluğundan eksper firmalar sorumlu olacak.

Satılan araçlarda garanti zorunluluğu getirildi. 8 Yaş ve 160.000 km’yi geçmeyen ikinci el otomobil ve motosikletin motor, şanzıman, tork konvertörü, diferansiyel ve elektrik sistemi, satış tarihinden itibaren üç ay veya beş bin kilometre, ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretiyle iştigal eden işletmenin garantisi altındadır. İşletme, garanti kapsamına giren hususları sigorta yaptırmak suretiyle karşılayabilir. Ekspertiz raporunda belirtilen arıza ve hasarlar bilinerek alındığından garanti kapsamına girmeyecek.

Galeri olarak kullanılan iş yerlerine standartlar getirildi. Artık her dükkan galeri olarak kullanılamayacak. Devamı »

2017 4. Geçici Vergi Dönemine Ait Gelir ve Kurum Geçici Vergi Beyan Süresi Uzatıldı

gib

12/02/2018 tarihli ve VUK-99 / 2018-3 sayılı Vergi Usul Kanunu Sirküleri ile Vergi Usul Kanununun mükerrer 28 inci maddesindeki yetkiye dayanılarak; 14 Şubat 2018 günü sonuna kadar verilmesi gereken 2017 IV. Geçici Vergi Dönemine (Ekim-Kasım-Aralık) Ait Gelir ve Kurum Geçici Vergi Beyannamelerinin verilme süreleri 19 Şubat 2018 Pazartesi günü sonuna kadar uzatılmıştır.  Devamı »

İlave 6 puanlık indirim 1 yıl daha uzatıldı

SGK_1024x768

5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 81 inci Maddesinin İkinci Fıkrası Uyarınca, Sigorta Primine Esas Kazanç Alt Sınırı Üzerinden Uygulanacak İlave Puan, İlave Puan Uygulanacak İller ve Uygulama Süresi Hakkındaki Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar Devamı »

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 490)

resmi-gazete-gozluk

VUK’da yer alan ve 01/01/2018 tarihinden geçerli olmak üzere uygulanacak olan had ve tutarlar yeniden belirlendi.  Devamı »