web analytics

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

 

Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Genel Tebliği (Sıra No: 1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No:4)

resmi-gazete-gozluk

Muhtasar Ve Prim Hizmet Beyannamesi Uygulaması 01 Temmuz 2018 Tarihinden 01 Ekim 2018’e Ertelendi. Devamı »

Muhtasar, Damga Vergisi ve Katma Değer Vergisi Beyannamelerinin Verilme Süreleri Uzatıldı

gib

23 Mayıs 2018 günü sonuna kadar verilmesi gereken Muhtasar Beyannameler, Damga Vergisi Beyannameleri ile 24 Mayıs 2018 günü sonuna kadar verilmesi gereken Katma Değer Vergisi Beyannamelerinin verilme süreleri 28 Mayıs 2018 Pazartesi günü sonuna kadar uzatılmıştır.

Devamı »

Muhtasar, Damga Vergisi ve Katma Değer Vergisi Beyannameleri Uzatıldı

gib

24/04/2018 tarihli ve VUK-104 / 2018-8 sayılı Vergi Usul Kanunu Sirkülerinde; 24 Nisan 2018 günü sonuna kadar verilmesi gereken Muhtasar Beyannameler, Damga Vergisi Beyannameleri ve Katma Değer Vergisi Beyannamelerinin verilme süreleri 26 Nisan 2018 Perşembe günü sonuna kadar uzatılmasına ilişkin açıklamalara yer verilmiştir.

Devamı »

VERGİ USUL KANUNU SİRKÜLERİ/103

gib

Kurumlar Vergisi Beyannamelerinin Verilme Süresi İle Elektronik Defterlerin Oluşturulma, İmzalanma Süresi ve Elektronik Defter Beratlarının Yüklenme Sürelerinin Uzatılmasına İlişkin Sirküler Yayınlandı. Devamı »

İnteraktif Vergi Dairesi Açıldı – VUK Genel Tebliği (Sıra No: 492)

gib

213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 257 nci maddesinin birinci fıkrasının (4) numaralı bendine dayanılarak, 492 Sıra No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği kapsamında oluşturulan İnteraktif Vergi Dairesi 28.02.2018 tarihi itibariyle açıldı.  Devamı »